Keď chce Ježiš očistiť dušu, používa prostriedky, aké sám chce.

Sväté Písmo

Piatok, 20. Januára
Čítania na dnes :
Zdroj : www.smn.sk

Zamyslenie nad čítaním zo Sv. písma

Meditácie sú prístupné len počas pôstneho obdobia. Počas roka si môžete meditácie objednať na www.smn.sk