Boh je vždy Otcom, aj keď skúša.

Sväté Písmo

Streda, 27. Júla
Čítania na dnes :
Zdroj : www.smn.sk

Zamyslenie nad čítaním zo Sv. písma

Meditácie sú prístupné len počas pôstneho obdobia. Počas roka si môžete meditácie objednať na www.smn.sk