Treba sa stále modliť a neochabovať. porov. Lk 18, 1

Sväté Písmo

Štvrtok, 24. Augusta
Čítania na dnes :

Čítania sú prístupné len počas pôstneho obdobia.