Je možné, je nutné a je pomerne ľahké stať sa svätým. (don Bosco)

Sv. písmo

Sobota, 18. Apríla
Čítania na dnes :
Zdroj : www.smn.sk

Zamyslenie nad čítaním zo sv. písma

Meditácie sú prístupné len počas pôstneho obdobia. Počas roka si môžete meditácie objednať na www.smn.sk