Úsmev má väčšiu cenu ako rozhorčenie. (É.Faguet)

Sv. písmo

Pondelok, 2. Marca
Čítania na dnes : Lukáš 6, 36 – 38
Zdroj : www.smn.sk

Zamyslenie nad čítaním zo sv. písma

36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! 37 Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám."

„Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Lk 6, 38).

 

Bengálsky básnik Rabíndranáth Thákur rozprával príbeh o žobrá­kovi, ktorý práve zbieral zrnká kukurice v uliciach, keď sa k nemu priblížil kráľ v zlatom voze. Ohromený žobrák sa nazdal, že niečo dostane. Avšak kráľ vystrel ruku a požiadal žobráka, aby mu dal všetko, čo má. Zmätený a neistý žobrák vybral najmenšie zrnko, ktoré mal, a podal ho kráľovi. Keď večer vysypal vrece, prekvapilo ho maličké zrnko zlata, ktoré našiel v kope zŕn. „Horko som zaplakal,“ ponosuje sa bedár, „a prial som si, kiež by som bol dal všetko, čo som mal.“ Žobrák oľutoval svoju neschopnosť byť veľ­korysý, pretože rovnako málo potom aj dostal. Možno sa v tom príbehu dokážeme nájsť aj my: máme má­lo času alebo peňazí, strážime si srdce. No Boh nás jednako žiada, aby sme svoje srdce otvorili dokorán pre blížnych. Praje si, aby sme odovzdali požehnanie, ktoré sme od neho dostali, s rovnakou štedrosťou, s akou ho on dal nám. Boh nám hovorí, že ak darujeme málo, málo aj dostaneme naspäť. Ale ak darujeme toľko, koľko sme sami dostali, on nám dá ešte viac. Náš Boh je neprekonateľne štedrý! Kedy Boh trpezlivo vystiera svoju ruku k tebe? Možno keď čaká, že sa podelíš o svoje jedlo s hladný­mi, alebo uľahčíš niekomu bremeno samoty, či keď šíriš odpustenie. V tomto všetkom môžeme napodobňovať Ježiša, ktorý svojmu Otcovi nič neodoprel – a nič neodoprie ani nám. Predstav si, aké to bude na konci cesty, keď uvidíš, aký bol k tebe Boh štedrý v porovnaní s tvojimi obetami: „Také poklady za to málo, čo som ti dal?“ Zamysli sa, o koľko viac by Boh mohol urobiť, keby si mu ty venoval len o čosi viac.

 

„Otče, daj, aby mi zázrak tvojho milosrdenstva otvoril srdce, aby som prijal všetko, čo mi chceš dať!“

Kniha: Kimberly Hahnová - Vyvolení a vzácni (Slovo medzi nami)