Kto vytrvá do konca, bude spasený. Mt 10, 22

Sväté Písmo

Streda, 26. Apríla
Čítania na dnes :

Čítania sú prístupné len počas pôstneho obdobia.