Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Jn 1, 16

Sväté Písmo

Nedeľa, 17. Decembra
Čítania na dnes :

Čítania sú prístupné len počas pôstneho obdobia.