Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Túžim duše obdarovávať milosťami, ale nechcú ich prijať.

Sväté Písmo

Piatok, 28. Októbra
Čítania na dnes :
Zdroj : www.smn.sk

Zamyslenie nad čítaním zo Sv. písma

Meditácie sú prístupné len počas pôstneho obdobia. Počas roka si môžete meditácie objednať na www.smn.sk