Zo spovede si máme odnášať dvojaký úžitok: uzdravenie; výchovu

Sväté Písmo

Nedeľa, 11. Decembra
Čítania na dnes :
Zdroj : www.smn.sk

Zamyslenie nad čítaním zo Sv. písma

Meditácie sú prístupné len počas pôstneho obdobia. Počas roka si môžete meditácie objednať na www.smn.sk