Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Gal 3, 6-7

40dni.sk

Poď s nami prežiť tradičné pôstné obdobie netradičným spôsobom

REGISTROVAŤ

Viac o projekte nižšie

Informácia pre návštevníkov:  Ak nemôžete nájsť úlohu dňa, tak ju po prihlásení nájdete vo svojom profile. Do profilu sa dostanete cez žlté tlačítko    v menu.

Projekt 40dni.sk už šiesty krát návštevníkom pomáha aktívne prežiť pôstnu prípravu. V tomto projekte ide nielen o obohatenie sa novými poznatkami, zamyslením sa nad rôznymi problémami, ale i o podelenie sa so svojimi názormi a skúsenosťami. V tomto roku, roku zasväteného života, sa chceme zamerať na zasvätený život a predstaviť vám niektoré rehoľné spoločenstvá. Na úvod by sme vám chceli ponúknuť posolstvo Svätého Otca na pôstne obdobie 2015.

Drahí bratia a sestry,
Pôstne obdobie je pre Cirkev, spoločenstvá i jednotlivých veriacich časom obnovy. Predovšetkým však je „milostivým časom“ (2 Kor 6, 2). Boh od nás nežiada nič, čo by nám už skôr nedaroval: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás“ (1 Jn 4, 19). On nie je voči nám ľahostajný. Každý z nás mu leží na srdci, pozná nás po mene, stará sa o nás a hľadá nás, keď ho opustíme. Každý z nás ho zaujíma; jeho láska mu bráni, aby bol ľahostajný voči tomu, čo sa deje. Avšak stáva sa, že keď nám je dobre a cítime sa pohodlne, zabúdame niekedy na druhých (čo Boh Otec nikdy nerobí!), nezaujímajú nás ich problémy, trápenia a nespravodlivosti, ktoré podstupujú... Naše srdce vtedy upadá do ľahostajnosti: pokým ja sa mám relatívne dobre a spokojne, zabúdam na tých, ktorí sa nemajú dobre. Tento egoistický, ľahostajný postoj dnes nadobudol svetový rozmer, a to až do takej miery, že môžeme hovoriť o globalizácii ľahostajnosti. Ide o nešvár, ktorému ako kresťania musíme čeliť.
Keď sa Boží ľud obráti k jeho láske, nájde odpovede na otázky, ktoré mu v dejinách neustále vyvstávajú. Jedna z najnaliehavejších výziev, je výzva globalizácie ľahostajnosti. Ľahostajnosť voči blížnemu a voči Bohu je reálnym pokušením aj pre nás kresťanov. Preto počas každého Pôstneho obdobia potrebujeme počúvať výzvy prorokov, ktorí hlasno volajú, aby nás prebudili.
Boh nie je voči svetu ľahostajný, ale ho miluje až tak, že za spásu každého človeka obetoval svojho Syna. Vo vtelení, vo svojom pozemskom živote, v smrti a zmŕtvychvstaní Boží Syn definitívne otvoril dvere medzi Bohom a človekom; medzi nebom a zemou. A Cirkev je ako ruka, ktorá drží tieto dvere otvorené – hlásaním Božieho slova, slávením sviatostí, svedectvom viery, ktorá je činná skrze lásku (porov. Gal 5, 6). Svet sa napriek tomu chce uzavrieť do seba samého a zavrieť tieto dvere, ktorými Boh vchádza do sveta a svet prichádza k Bohu. Preto sa ruka, ktorou je Cirkev, nikdy nesmie čudovať, ak ju odmietajú, potláčajú a zraňujú. Boží ľud potrebuje obnovu, aby sa nestal ľahostajným a neuzatváral sa do seba.

Pápež František

Text z Posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2015, môžte si prečítať aj celé posolstvo

Súťaž

Po registrácii bude každému návštevníkovi vytvorené konto, v ktorom môže zbierať body a na Veľkú noc bude vyhodnotenie, v ktorom najaktívnejších odmeníme rôznymi cenami.
Body sú prideľované za nasledujúce aktivity:
- každý deň 1 bod za prihlásenie
- každý deň 3 body za splnenie úlohy dňa
- každý týždeň 15 bodov za správne odpovede v kvíze
- 1 bod za súťažnú úlohu

Tím 40dni.sk

Sv. písmo

V časti sväté písmo nájdete liturgické čítanie na daný deň s meditáciou.

Články

Sekcia, kde vždy možno nájsť mnoho plnohodnotných príspevkov a zamyslení na rôzne témy.

Otázky a Odpovede

V tejto časti každý týždeň môžete klásť otázky jednej osobnosti, ktorú vybrieme. O týždeň si môžete prečítať odpovede na tieto otázky. Sú tu tiež odpovede na otázky z predchádzajúcich rokov.

Kvíz

V tejto časti sa nachádza súťažný kvíz, ktorý má 15 otázok. Každý kvíz je prístupný jeden týždeň. Na ďalší týždeň sa zobrazia správne odpovede.

Súťaž

V tejto časti sa každý týždeň zobrazí jedna súťažná úloha. Úloha sa zobrazí iba jeden deň v týždni. Správna odpoveď sa objaví na ďalší deň.

Deti

V časti pre deti nájdete rôzne príbehy, tajničky, videá, úlohy.. určené pre deti.

Mládež

V časti pre mládež nájdete rôzne príbehy, tajničky, videá, úlohy.. určené pre mládež.

Kontakt

V časti kontakt nájdete kontaktné informácie.