Keď sa modlíme, z dvoch zŕn vyrastú štyri klasy. (don Bosco)


Milí návštevníci webstránky 40dni.sk,

Pred piatimi rokmi sme spustili projekt www.40dni.sk, ktorý návštevníkom web stránky pomáha aktívne prežiť pôstnu prípravu. V tomto projekte ide nielen o obohatenie sa novými poznatkami, zamyslením sa nad rôznymi problémami, ale i o podelenie sa so svojimi názormi a skúsenosťami.
Tešíme sa, že v tomto roku máme príležitosť podporiť projekt Konferencie biskupov Slovenska s názvom ,,Pôst so Svätým Otcom“. Aj vďaka tomu návštevníci nájdu myšlienky pápeža Františka, ktorý nás v pôstnom posolstve povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve – posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede. Podarí sa nám to však len do tej miery, do akej napodobníme Krista, ktorý sa stal chudobným a obohatil nás svojou chudobou. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na sebazapieranie; mali by sme sa sami seba pýtať, čoho sa môžeme vzdať, aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou vlastnou chudobou. Nezabúdajme na to, že skutočná chudoba bolí: bez tohto rozmeru pokánia žiadne sebazapieranie nemá význam. Nedôverujem almužne, ktorá nič nestojí a ktorá nebolí.“ Okrem toho sa tohtoročná pôstna príprava bude venovať aj aktuálnej téme v Cirkvi na Slovensku, a to roku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sa práve začal.
Veríme, že prostredníctvom myšlienok a svedectva života Svätého Otca i Panny Márie sa mnohí obohatia, povzbudia z evanjeliového posolstva a nadchnú sa pre sebazapieranie.

Tím 40dni.sk


Súťaž
Po registrácii bude každému návštevníkovi vytvorené konto, v ktorom može zbierať body a na Veľkú noc bude vyhodnotenie, v ktorom najaktívnejších odmeníme rôznymi cenami.
Body sú prideľované za nasledujúce aktivity:
- každý deň 1 bod za prihlásenie
- každý deň 3 body za splnenie úlohy dňa
- každý týždeň 15 bodov za správne odpovede v kvíze
- 1 bod za súťažnú úlohu

Novinky z TKKBS