Keď nie si povolaný, urob, aby si sa povolaným stal. (sv.Augustín)


Milí návštevníci webstránky 40dni.sk,

Pred piatimi rokmi sme spustili projekt www.40dni.sk, ktorý návštevníkom web stránky pomáha aktívne prežiť pôstnu prípravu. V tomto projekte ide nielen o obohatenie sa novými poznatkami, zamyslením sa nad rôznymi problémami, ale i o podelenie sa so svojimi názormi a skúsenosťami.
Tešíme sa, že v tomto roku máme príležitosť podporiť projekt Konferencie biskupov Slovenska s názvom ,,Pôst so Svätým Otcom“. Aj vďaka tomu návštevníci nájdu myšlienky pápeža Františka, ktorý nás v pôstnom posolstve povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve – posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede. Podarí sa nám to však len do tej miery, do akej napodobníme Krista, ktorý sa stal chudobným a obohatil nás svojou chudobou. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na sebazapieranie; mali by sme sa sami seba pýtať, čoho sa môžeme vzdať, aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou vlastnou chudobou. Nezabúdajme na to, že skutočná chudoba bolí: bez tohto rozmeru pokánia žiadne sebazapieranie nemá význam. Nedôverujem almužne, ktorá nič nestojí a ktorá nebolí.“ Okrem toho sa tohtoročná pôstna príprava bude venovať aj aktuálnej téme v Cirkvi na Slovensku, a to roku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sa práve začal.
Veríme, že prostredníctvom myšlienok a svedectva života Svätého Otca i Panny Márie sa mnohí obohatia, povzbudia z evanjeliového posolstva a nadchnú sa pre sebazapieranie.

Tím 40dni.sk


Súťaž
Po registrácii bude každému návštevníkovi vytvorené konto, v ktorom može zbierať body a na Veľkú noc bude vyhodnotenie, v ktorom najaktívnejších odmeníme rôznymi cenami.
Body sú prideľované za nasledujúce aktivity:
- každý deň 1 bod za prihlásenie
- každý deň 3 body za splnenie úlohy dňa
- každý týždeň 15 bodov za správne odpovede v kvíze
- 1 bod za súťažnú úlohu

Vyhodnotenie súťaže
Súťaž sme vyhodnotili nasledovným spôsobom: Ocenili sme rôznymi cenami 29 ľudí, ktorí dosiahli plný počet 278 bodov a 30 ľudí, ktorých sme vyžrebovali spomedzi tých, ktorí mali aspoň 200 bodov. Výhercom gratulujeme a prosíme o zaslanie adresy na ktorú im môžeme poslať odmenu.

1. Helena Cingelová (Žilina - Solinky) 278 bodov: Páter Gabriel - Mapa
2. Iveta Šebíková (Nová Ves nad Váhom) 278 bodov: Katechizmus Katolíckej Cirkvi
3. Peter Matis (Oravská Polhora) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
4. Mirka Siteková (Podbiel) 278 bodov: Katrina J. Zeno - Som Žena
5. Albína Lukášová (Žilina-Solinky) 278 bodov: Jan Dobraczynski - Stín Otce
6. Lucia Lukášová (Žilina-Solinky) 278 bodov: Ursula Kochová - Edit Steinová
7. Katarína Siverová (Turzovka) 278 bodov: Joseph Fadelle - Daň za Krista
8. Mária Šurinová (Mútne) 278 bodov: Nebo vo Viere
9. Pavol Šurin (Mútne) 278 bodov: YOUCAT - Čas na spoveď
10. Mária Šurinová (Mútne) 278 bodov: DVD - Elizeus
11. Klaudia Šurinová (Mútne) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
12. Pavol Šurin (Mútne) 278 bodov: Ivan Kiko - Stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová
13. Igor Lukáčik (Žilina-Saleziáni) 278 bodov: Žilinská Diecéza - Prevé kroky, prvé slová
14. Mária Majcherová (Nové Mesto - Blumentál) 278 bodov: Guy Gaucher - Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta
15. Mária Paliderová (Ružomberok - Biely Potok) 278 bodov: CD - Nevieš kam?
16. Margita Kuljovská (Žilina-Solinky) 278 bodov: Nebo vo Viere
17. Lucia Mikulová (Lužianky) 278 bodov: Ivan Kiko - Stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová
18. Filip Hodoň (Žilina-Solinky) 278 bodov: YOUCAT - Čas na spoveď
19. Lenka Hodoňová (Žilina-Solinky) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
20. Lukáš Hatala (Chminianska Nová Ves) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
21. Simona Bucková (Prešov - Sv. Mikuláš) 278 bodov: Youcat - Modlitby pre mladých
22. Zuzana Chutňáková (Malženice) 278 bodov: Joseph Fadelle - Daň za Krista
23. Elena Kováčiková (Kláštor pod Znievom) 278 bodov: Obraz Turčianskej kalvárie
24. Peter Duvač (Prievidza - Veľká Lehôtka) 278 bodov: Rudolf Bošňák - Všetci sme ľudia
25. Zuzka Zajacová (Horný Vadičov) 278 bodov: Róbert Horka - Medúšik
26. Mária Michalíková (Trenčín Juh) 278 bodov: YOUCAT - Čas na spoveď
27. Eliška Hadryová (Hontianske Trsťany) 278 bodov: CD - Nevieš Kam?
28. Gabriela Chutňáková (Malženice) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
29. Helena Tušanová (Sečovská Polianka) 278 bodov: Ladislav Záborský - Dialógy s večnosťou

Vyžrebovaní:
1. Ľudmila Krkošková (Zákopčie) 275 bodov: Rudolf Baláž - Zostaň s nami pane
2. Vilma Gulasová (Kláštor pod Znievom) 275 bodov: Nebo vo viere
3. Anna Hogerová (Stará Ľubovňa) 260 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
4. Marián Kozák (Šarišské Michaľany) 272 bodov: František Lukeš - Mám tolik práce, že si jdu radeji lehnout
5. Gabika Forróová (Vrahuňa) 274 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
6. Daniela Bohumelová (Maňa) 254 bodov: Richard Vašečka - Milovať a ctiť
7. Oľga Brecková (Buková) 273 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
8. Magdaléna Zbončáková (Raková) 227 bodov: DVD - Bella
9. Silvia Klajbanová (Strážske) 244 bodov: Nebo vo viere
10. Jozef Novák (Čebovce) 216 bodov: Krajina spod Znieva
11. Samuel Naštický (Kláštor pod Znievom) 274 bodov: Martindom - Biblia pre mladých
12. Dagmar Sopková (Vechec) 273 bodov: Krajina spod Znieva
13. Adrián Gaál (Martin - Sever) 277 bodov: Magdaléna Dubovcová - Svätá omša
14. Miroslav Kyšeľa (Široké) 233 bodov: Jozef Šuppa - Byť Kristovým kňazom
15. Viktória Turanová (Liptovský Mikuláš) 200 bodov: Richard Vašečka - Milovať a ctiť
16. Daniela Ďurkovská (Žilina-Solinky) 225 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
17. Natália Baleková (Mútne) 246 bodov: Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka
18. Žofia Balková (Veľký Krtíš) 270 bodov: Milan Hromník - Žofia Bošňáková
19. Viktória Valachová (Spišská Nová Ves) 267 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
20. Katarína Galmišová (Martin - Sever) 258 bodov: Nebo vo viere
21. Martina Sedláková (Valaliky) 273 bodov: Marián Chovanec - Sakramentológia
22. Veronika Pagáčová (Spišský Štvrtok) 230 bodov: DVD - Sloboda je v nás
23. Mária Hovancová (Šarišské Dravce) 220 bodov: Modlitby chorých a s chorými
24. Mária Chmelinová (Nemšová) 272 bodov: Ivan Kiko - Stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová
25. Ľuboš Janek (Breznica) 219 bodov: Nebo vo Viere
26. Petra Kučáková (Kysucké nové Mesto) 251 bodov: Richard Vašečka - Milovať a ctiť
27. Pavol Vaňovský (Batizovce) 236 bodov: Jozef Ratzinger - Služobníci vašej radosti
28. Ivka Leitnerová (Žilina - Vlčince) 236 bodov: Magdaléna Dubovcová - Svätá omša
29. Mária Obšitošová (Šaca) 212 bodov: Daniel Ange - Ranený Pastýř
30. Ján Sľúka (Bzovík) 262 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých

Novinky z TKKBS