V nebi láska, ktorá zjednocuje všetkých vyvolených, je taká veľká, že každý sa teší zo šťastia iného tak, ako keby si ho sám zaslúžil. (sv.Terezka)


Milí návštevníci webstránky 40dni.sk,

Pred piatimi rokmi sme spustili projekt www.40dni.sk, ktorý návštevníkom web stránky pomáha aktívne prežiť pôstnu prípravu. V tomto projekte ide nielen o obohatenie sa novými poznatkami, zamyslením sa nad rôznymi problémami, ale i o podelenie sa so svojimi názormi a skúsenosťami.
Tešíme sa, že v tomto roku máme príležitosť podporiť projekt Konferencie biskupov Slovenska s názvom ,,Pôst so Svätým Otcom“. Aj vďaka tomu návštevníci nájdu myšlienky pápeža Františka, ktorý nás v pôstnom posolstve povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve – posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede. Podarí sa nám to však len do tej miery, do akej napodobníme Krista, ktorý sa stal chudobným a obohatil nás svojou chudobou. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na sebazapieranie; mali by sme sa sami seba pýtať, čoho sa môžeme vzdať, aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou vlastnou chudobou. Nezabúdajme na to, že skutočná chudoba bolí: bez tohto rozmeru pokánia žiadne sebazapieranie nemá význam. Nedôverujem almužne, ktorá nič nestojí a ktorá nebolí.“ Okrem toho sa tohtoročná pôstna príprava bude venovať aj aktuálnej téme v Cirkvi na Slovensku, a to roku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sa práve začal.
Veríme, že prostredníctvom myšlienok a svedectva života Svätého Otca i Panny Márie sa mnohí obohatia, povzbudia z evanjeliového posolstva a nadchnú sa pre sebazapieranie.

Tím 40dni.sk


Súťaž
Po registrácii bude každému návštevníkovi vytvorené konto, v ktorom može zbierať body a na Veľkú noc bude vyhodnotenie, v ktorom najaktívnejších odmeníme rôznymi cenami.
Body sú prideľované za nasledujúce aktivity:
- každý deň 1 bod za prihlásenie
- každý deň 3 body za splnenie úlohy dňa
- každý týždeň 15 bodov za správne odpovede v kvíze
- 1 bod za súťažnú úlohu

Novinky z TKKBS