Láska sa nevyhovára na nemožnosť, lebo si myslí, že všetko smie a všetko môže. (sv.Terezka)


Milí návštevníci webstránky 40dni.sk,

Pred piatimi rokmi sme spustili projekt www.40dni.sk, ktorý návštevníkom web stránky pomáha aktívne prežiť pôstnu prípravu. V tomto projekte ide nielen o obohatenie sa novými poznatkami, zamyslením sa nad rôznymi problémami, ale i o podelenie sa so svojimi názormi a skúsenosťami.
Tešíme sa, že v tomto roku máme príležitosť podporiť projekt Konferencie biskupov Slovenska s názvom ,,Pôst so Svätým Otcom“. Aj vďaka tomu návštevníci nájdu myšlienky pápeža Františka, ktorý nás v pôstnom posolstve povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve – posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede. Podarí sa nám to však len do tej miery, do akej napodobníme Krista, ktorý sa stal chudobným a obohatil nás svojou chudobou. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na sebazapieranie; mali by sme sa sami seba pýtať, čoho sa môžeme vzdať, aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou vlastnou chudobou. Nezabúdajme na to, že skutočná chudoba bolí: bez tohto rozmeru pokánia žiadne sebazapieranie nemá význam. Nedôverujem almužne, ktorá nič nestojí a ktorá nebolí.“ Okrem toho sa tohtoročná pôstna príprava bude venovať aj aktuálnej téme v Cirkvi na Slovensku, a to roku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sa práve začal.
Veríme, že prostredníctvom myšlienok a svedectva života Svätého Otca i Panny Márie sa mnohí obohatia, povzbudia z evanjeliového posolstva a nadchnú sa pre sebazapieranie.

Tím 40dni.sk


Súťaž
Po registrácii bude každému návštevníkovi vytvorené konto, v ktorom može zbierať body a na Veľkú noc bude vyhodnotenie, v ktorom najaktívnejších odmeníme rôznymi cenami.
Body sú prideľované za nasledujúce aktivity:
- každý deň 1 bod za prihlásenie
- každý deň 3 body za splnenie úlohy dňa
- každý týždeň 15 bodov za správne odpovede v kvíze
- 1 bod za súťažnú úlohu

Vyhodnotenie súťaže
Súťaž sme vyhodnotili nasledovným spôsobom: Ocenili sme rôznymi cenami 29 ľudí, ktorí dosiahli plný počet 278 bodov a 30 ľudí, ktorých sme vyžrebovali spomedzi tých, ktorí mali aspoň 200 bodov. Výhercom gratulujeme a prosíme o zaslanie adresy na ktorú im môžeme poslať odmenu.

1. Helena Cingelová (Žilina - Solinky) 278 bodov: Páter Gabriel - Mapa
2. Iveta Šebíková (Nová Ves nad Váhom) 278 bodov: Katechizmus Katolíckej Cirkvi
3. Peter Matis (Oravská Polhora) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
4. Mirka Siteková (Podbiel) 278 bodov: Katrina J. Zeno - Som Žena
5. Albína Lukášová (Žilina-Solinky) 278 bodov: Jan Dobraczynski - Stín Otce
6. Lucia Lukášová (Žilina-Solinky) 278 bodov: Ursula Kochová - Edit Steinová
7. Katarína Siverová (Turzovka) 278 bodov: Joseph Fadelle - Daň za Krista
8. Mária Šurinová (Mútne) 278 bodov: Nebo vo Viere
9. Pavol Šurin (Mútne) 278 bodov: YOUCAT - Čas na spoveď
10. Mária Šurinová (Mútne) 278 bodov: DVD - Elizeus
11. Klaudia Šurinová (Mútne) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
12. Pavol Šurin (Mútne) 278 bodov: Ivan Kiko - Stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová
13. Igor Lukáčik (Žilina-Saleziáni) 278 bodov: Žilinská Diecéza - Prevé kroky, prvé slová
14. Mária Majcherová (Nové Mesto - Blumentál) 278 bodov: Guy Gaucher - Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta
15. Mária Paliderová (Ružomberok - Biely Potok) 278 bodov: CD - Nevieš kam?
16. Margita Kuljovská (Žilina-Solinky) 278 bodov: Nebo vo Viere
17. Lucia Mikulová (Lužianky) 278 bodov: Ivan Kiko - Stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová
18. Filip Hodoň (Žilina-Solinky) 278 bodov: YOUCAT - Čas na spoveď
19. Lenka Hodoňová (Žilina-Solinky) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
20. Lukáš Hatala (Chminianska Nová Ves) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
21. Simona Bucková (Prešov - Sv. Mikuláš) 278 bodov: Youcat - Modlitby pre mladých
22. Zuzana Chutňáková (Malženice) 278 bodov: Joseph Fadelle - Daň za Krista
23. Elena Kováčiková (Kláštor pod Znievom) 278 bodov: Obraz Turčianskej kalvárie
24. Peter Duvač (Prievidza - Veľká Lehôtka) 278 bodov: Rudolf Bošňák - Všetci sme ľudia
25. Zuzka Zajacová (Horný Vadičov) 278 bodov: Róbert Horka - Medúšik
26. Mária Michalíková (Trenčín Juh) 278 bodov: YOUCAT - Čas na spoveď
27. Eliška Hadryová (Hontianske Trsťany) 278 bodov: CD - Nevieš Kam?
28. Gabriela Chutňáková (Malženice) 278 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
29. Helena Tušanová (Sečovská Polianka) 278 bodov: Ladislav Záborský - Dialógy s večnosťou

Vyžrebovaní:
1. Ľudmila Krkošková (Zákopčie) 275 bodov: Rudolf Baláž - Zostaň s nami pane
2. Vilma Gulasová (Kláštor pod Znievom) 275 bodov: Nebo vo viere
3. Anna Hogerová (Stará Ľubovňa) 260 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
4. Marián Kozák (Šarišské Michaľany) 272 bodov: František Lukeš - Mám tolik práce, že si jdu radeji lehnout
5. Gabika Forróová (Vrahuňa) 274 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
6. Daniela Bohumelová (Maňa) 254 bodov: Richard Vašečka - Milovať a ctiť
7. Oľga Brecková (Buková) 273 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
8. Magdaléna Zbončáková (Raková) 227 bodov: DVD - Bella
9. Silvia Klajbanová (Strážske) 244 bodov: Nebo vo viere
10. Jozef Novák (Čebovce) 216 bodov: Krajina spod Znieva
11. Samuel Naštický (Kláštor pod Znievom) 274 bodov: Martindom - Biblia pre mladých
12. Dagmar Sopková (Vechec) 273 bodov: Krajina spod Znieva
13. Adrián Gaál (Martin - Sever) 277 bodov: Magdaléna Dubovcová - Svätá omša
14. Miroslav Kyšeľa (Široké) 233 bodov: Jozef Šuppa - Byť Kristovým kňazom
15. Viktória Turanová (Liptovský Mikuláš) 200 bodov: Richard Vašečka - Milovať a ctiť
16. Daniela Ďurkovská (Žilina-Solinky) 225 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
17. Natália Baleková (Mútne) 246 bodov: Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka
18. Žofia Balková (Veľký Krtíš) 270 bodov: Milan Hromník - Žofia Bošňáková
19. Viktória Valachová (Spišská Nová Ves) 267 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých
20. Katarína Galmišová (Martin - Sever) 258 bodov: Nebo vo viere
21. Martina Sedláková (Valaliky) 273 bodov: Marián Chovanec - Sakramentológia
22. Veronika Pagáčová (Spišský Štvrtok) 230 bodov: DVD - Sloboda je v nás
23. Mária Hovancová (Šarišské Dravce) 220 bodov: Modlitby chorých a s chorými
24. Mária Chmelinová (Nemšová) 272 bodov: Ivan Kiko - Stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová
25. Ľuboš Janek (Breznica) 219 bodov: Nebo vo Viere
26. Petra Kučáková (Kysucké nové Mesto) 251 bodov: Richard Vašečka - Milovať a ctiť
27. Pavol Vaňovský (Batizovce) 236 bodov: Jozef Ratzinger - Služobníci vašej radosti
28. Ivka Leitnerová (Žilina - Vlčince) 236 bodov: Magdaléna Dubovcová - Svätá omša
29. Mária Obšitošová (Šaca) 212 bodov: Daniel Ange - Ranený Pastýř
30. Ján Sľúka (Bzovík) 262 bodov: YOUCAT - Modlitby pre mladých

Novinky z TKKBS